4 kategórie prispievateľov

Príspevky sme zabalili do štyroch balíčkov.

Mince

50€*

BRONZOVÝ
PRISPIEVATEĽ

Vygravírované meno na plakete darcov.

Striebro

200€*

STRIEBORNÝ
PRISPIEVATEĽ

Drobný darček so symbolom Ludanických píšťal.

Koruna

500€*

ZLATÝ
PRISPIEVATEĽ

Originálny ďakovný list.

Diamant

1000€*

DIAMANTOVÝ PRISPIEVATEĽ

Meno vypálené laserom na najmohutnejšiu píštalu.

*touto sumou začína kategória prispievateľa 
*vyšší balíček vždy obsahuje všetko z nižšieho balíčka
*jednotlivé príspevky darcu sa počas trvania zbierky spočítavajú

Peniaze môžte posielať na číslo účtu

SK27 0900 0000 0051 7114 8766

* Prispieť možte akoukoľvek sumou od 5€ s možnosťou platby aj viac krát za dobu trvania zbierky a dostante sa do želanej kategórie prispievateľa.

* Do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno darcu poprípade darcov alebo meno rodiny.

* Po zaplatení prosím vyplňte formulár radostného darcu aby sme Vás vedeli zaradiť do zoznamu darcov.

Ak sa chcete stať generálnym alebo reklamným partnerom nášho projektu a získať nielen status "diamantového prispievateľa," ale aj reklamnú plochu na našej stránke, kontakujte prosím správcu projektu alebo správcu farnosti.