História Farského kostola Najvätejšej Trojcie v Ludaniciach

Ludanice sú jednou z najväčších obcí v okrese Topoľčany a súčasne sú aj rozsiahlou farnosťou, ktorá patrí so svojimi tromi filiálkami pod správu topoľčianského dekanátu.

Bohatá história farnosti začína už na prelome 12. a 13. storočia, kedy bolo založené v Ludaniciach benediktínske opátstvo. V tomto období okrem kláštorného kostola slúžil veriacim aj farský kostol, ktorý bol zasvätený Najsvätejšej Trojici. V roku 1694 sa začalo s výstavbou nového farského kostola, ktorého stavba sa dokončila v roku 1701. Neskôr v roku 1713 počas nepokojov bol vypálený vojskami Františka Rákociho. Po tomto požiari bol vďaka mnohým dobrodincom opravený. Farský kostol prešiel viacerými opravami počas stáročí. V roku 1752 došlo k modernizácii kostola, pri ktorej získal súčasnú podobu. V tomto období mal kostol až 5 oltárov. Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice, v ktorého štítovom nadstavci bol erb jeho fundátorky, grófky Márie Terézie Beréni, bol dokončený a vysvätený v roku 1759. Tento kostol patrí medzi bohato umelecky zdobené kostoly v čisto barokovom slohu.

Jedna z posledných najvýznamnejších opráv farského kostola sa začala v roku 1998 a bola dokončená v roku 2010. Kostol prešiel rozsiahlou opravou interiéru, reštaurovaním oltárov a obnovou vonkajšieho priestoru. 30.mája 2010 bol farský kostol vysvätený nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom. Posledná súčasť kostola, ktorá nebola zatiaľ realizovaná je práve organ.