Starý organ vyhotovený v nešťastnej dobe počas 2. svetovej vojny z nekvalitných materiálov je technicky, zvukovo i koncepčne žial na konci svojej životnosti. Vyžaduje neustále opravy a výmeny materiálov, čo znamená vynakladanie nemalých vysokých finančných nákladov a nespoľahlivosť v každodennom používaní. 

Sídlo Apple

Keďže predtým stál v kostole historický organ, ktorý bol žiaľ po nekompetentnom zásahu odstránený z priestorov kostola, chceme vrátiť farskému kostolu organ, ktorý bude naplno reprezentovať túto farnosť, a tak skrášľovať duchovnú hudbu.

Nový organ bude postavený v overenom technickom prevedení na základe vedecko-technických poznatkov vyplývajúcich z histórie stavby organov. To znamená v technickom a koncepčnom charaktere, tak ako už po stáročia fungujú historické organy na Slovensku i v zahraničí. Spoľahlivosť podľa týchto parametrov  sa odhaduje na niekoľko storočí.

Využitie a možnosti nového organu

Každodenné bohoslužbySvadobné obradySviatočné bohoslužby (Veľká noc, Vianoce, hody, birmovky, 1. sv. prjímanie)Sprievod k zborovému spevuMedzinárodný organový festivalMedzinárodné organové kurzyDuchovné koncertyVýchova a vzdelávanie

Vizuálny opis nového organu

Vizuálny návrh vychádza a je inšpirovaný samotným kostolom. Kostol Najsvätejšej Trojice prešiel kvalitnou rekonštrukciou, má harmonicky riešené farebné podanie interiéru a vhodné osvetlenie. Do takto ladeného chrámového priestoru je navrhnutý prospekt nástroja vychádzajúci z barokového členenia, ktoré vážne rešpektuje výrazný klenbový oblúk na chóre a dominantne rozvlnenú hmotu chóru pri hlavnom vstupe.

Návrh nástroja rešpektuje barokovú podstatu kostola, ale nezaprie dobu, v ktorej vzniká. Jeden zo správnych prístupov k akejkoľvek tvorbe je: ,,Vážiť si hodnoty, na ktorých sme dnešok vystavali a vkladať do nového všetko dobré, čo sme sa cestou naučili.“

Prospekt nástroja je vynášaný piatimi píšťalovými poľami dynamicky smerujúcimi k centru nástroja. Návrh rešpektuje klenbový oblúk na chóre a rozvlnenú hmotu chóru, ktorá sa prelína do rozloženia - tvarovania píšťal a detailov. Čisté línie pilastrov a píšťalových polí harmonicky kontrastujú s ozdobnými rezbami na spodnej a hornej časti nástroja. Kompozíciu čistých línií a barokovej ozdobnosti uzatvárajú a vyvažujú hlboké rezby po pravej a ľavej strane stredového poľa.

Cieľom architekta je, aby ľudia v každej dobe v tejto hre tvarov a jemnej ozdobnosti, nachádzali stále nové asociácie a pohľad na nástroj im tak dlhodobo dopĺňal estetickú súčasť kostola.

Vizuálny návrh a opis nového organu vytvoril pán Bc. Jiří Zámečník, za čo mu srdečne ďakujeme.

Technický opis nového organu

Na základe ponuky z organárskej dielne Bies, bude do Farského kostola Najsvätejšej Trojice zhotovený nový organ umiestnený na chóre kostola. Organ bude pozostávať z 18 registrov rozdelených do dvoch manuálov a pedálu. Hracia a registrová traktúra bude mechanická, čo umožňuje spoľahlivosť pri hraní a z histórie overenú bezpečnú dlhovekosť fungovania nástroja. Práve tieto technické parametre vytvárajú z nástroja unikát s jedinečne remeselne vyrobenými jednotlivými časťami na mieru. Pri výrobe nového organu budú použité najkvalitnejšie materiály z viacerých druhov dreva (dub, smrek, hrab, eben, céder), organového kovu (zmes cínu a olova) a kože.

Nový organ navrhnutý podľa týchto parametrov a dispozície bude plne korešpondovať s ideálom barokovej zvukovosti, čo v konečnom výsledku zodpovedá danému architektonickému priestoru celého kostola, ktorý je vystavaný práve v barokovom slohu.

Dielňa BIES

Zhotoviteľom nového organu pre Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Ludaniciach bude slovenská firma Bies z Hranovnice. Práve táto organárska firma spĺňala technické a zvukové predstavy rímsko-katolíckej farnosti v Ludaniciach, na základe ich výborných výsledkov, originality,  dôkladnej remeselnej výrobe jednotlivých častí a v konečnom dôsledku i finančná ponuka. Ako jediná firma na Slovensku vyrába vlastné originálne organové píšťale.

Dispozícia organu

I. Hlavný stroj

Principal 8' prospektcín 80%
Flauta rúrková 8'drevo
Quintadena 8'cín 45%
Viola di gamba 8'cín 45%
Octava 4'cín 75%
Flauta špicatá 4'cín 45%
Quinta 2 2/3'cín 45%
Superoctava 2'cín 75%
Mixtúra 3x 1 1/3'cín 45%

II. Pozitív

Kryt 8'drevo
Flauta rúrková 4'cín 45%
Octava 2'cín 75%
Sesquialtera 2xcín 45%
Quinta 1 1/3'cín 45%
Krummhorn 8'

Pedál

Subbas 16'drevo
Octavbas 8'drevo
Pozaunbas 16'drevo

Pomocné zariadenia

Tremolo
Zvonkohra

Spojky

I/P
II/P
II/I